Zgłoszenia uczestników odbywaj się tylko w formie elektronicznej od 17 października 2022 do 10 listopada 2022r.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz limity uczestników dla poszczególnych kategorii:


- Kategoria I – 30 uczestników
- Kategoria II – 30 uczestników
- Kategoria III – 20 uczestników
- Kategoria IV – 15 uczestników
- Kategoria V  –  bez limitu
- Kategoria VI – bez limitu

 

Po zgłoszeniu otrzymają Państwo potwierdzenie wypełnienia formularza na podany adres e-mail.
Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do przesłuchań konkursowych zostanie przesłane w ciągu 2 dni roboczych od przesłania formularza.
Osoby nie zakwalifikowane do konkursu (ze względu na brak miejsc) będą automatycznie wpisane na listę rezerwową.

 

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Festiwalu i klauzuli informacyjnej zawartej w zgłoszeniu.