Zgłoszenia uczestników odbywaj się tylko w formie elektronicznej na stronie http://www.festiwalsaksofonowy.pl od
17 października 2022 do 10 listopada 2022r.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz limity uczestników dla poszczególnych kategorii:

- Kategoria I – 30 uczestników
- Kategoria II – 30 uczestników
- Kategoria III – 20 uczestników
- Kategoria IV – 15 uczestników
- Kategoria V  –  bez limitu
- Kategoria VI – bez limitu