Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny
od 22.10.2018 do terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 05.11.2018
lub do osiągnięcia limitu uczestników (90 osób)