Regulamin XIII Międzynarodowego Festiwalu

Saksofonowego w Przeworsku

Regulamin XIII Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego 2018 (PDF)

1. Organizatorami XII Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego są:
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
 • Państwowa Szkoła Muzyczna w Leżajsku
 • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
 • Przeworskie Towarzystwo Muzyczne
 • Jarmuła Music - Tarnów
 • Rada Rodziców przy PSM I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
2. Festiwal odbędzie się w dniach 4 - 7 grudnia 2018 r. w budynku PSM I st. w Leżajsku,  ul. Mickiewicza 31.
3. Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół muzycznych państwowych, społecznych i prywatnych.
4. Przesłuchania konkursowe solistów i zespołów odbędą się w następujących grupach:

Wymagania programowe - soliści:

szkoły muzyczne pierwszego stopnia - trzy kategorie:

kategoria I - wiek do 10 lat (urodzeni w 2008 r. i później)

czas prezentacji: nie więcej niż 6 min
program: jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

kategoria II - wiek do 13 lat (urodzeni w 2005 r. i później)

czas prezentacji: nie więcej 8 min
program: jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

kategoria III - wiek do 16 lat (urodzeni w 2002 r. i później)

czas prezentacji: nie więcej niż 8 min
program: jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

szkoły muzyczne drugiego stopnia - dwie kategorie:

kategoria IV - wiek do 16 lat (urodzeni w 2002 r. i później)

czas prezentacji: nie więcej niż 12 min
program: jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

kategoria V - wiek do 19 lat (urodzeni w 1999 r. i później),

czas prezentacji: nie więcej niż 15 min
program:

 • utwór obowiązkowy do wyboru - dwie kontrastujące części utworu z epoki baroku solo lub z fortepianem, w transkrypcji na saksofon
 • utwór dowolny

Utwory obowiązkowe należy wykonać z pamięci


Wymagania programowe – zespoły:

szkoły muzyczne pierwszego stopnia

kategoria VI

czas prezentacji: nie więcej niż 8 min
program: jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

szkoły muzyczne drugiego stopnia

kategoria VII

czas prezentacji: nie więcej niż 15 min
program: jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze

5.Laureaci I miejsca poprzedniej edycji Festiwalu nie mogą wystąpić w tej samej kategorii, w której zostali nagrodzeni.
6. Uczestnicy przesłuchań występują z własnym akompaniatorem.
7. Oceny wykonanych przez uczestników prezentacji dokona Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jury wyłoni laureatów oraz zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
8.Organizatorzy przewidują następujące nagrody dla dwóch najwyżej ocenionych uczestników konkursu – saksofon altowy Yamaha YAS-280 oraz saksofon sopranowy Yanagisawa S-901.

 • Saksofon altowy Yamaha YAS-280 będzie przyznany uczestnikowi z najwyższą punktacją z pośród wszystkich uczestników kategorii I, II i III.
 • Saksofon sopranowy Yanagisawa S-901 będzie przyznany uczestnikowi z najwyższą punktacją z pośród wszystkich uczestników kategorii IV i V.

W uzasadnionym przypadku Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, decyzją Jury, o przyznaniu nagród niezależnie od przyporządkowania do kategorii.
9. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
10. Zgłoszenia uczestników odbywaj się tylko w formie elektronicznej na stronie: http://www.festiwalsaksofonowy.pl
11. Liczba uczestników jest ograniczona do 90 osób.
W związku z powyższym o zakwalifikowaniu do przesłuchań konkursowych decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 22.10.2018 do terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 05.11.2018 lub do osiągnięcia limitu uczestników.
13. Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach wynikających z regulaminu.
14. W celach promocyjnych i reportażowych, Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników festiwalu, fotografowania, rejestrowania prezentacji w dostępnych technikach audiowizualnych i do upubliczniania zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji.

Koszty uczestnictwa:

 • Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników pokrywają instytucje delegujące lub sami uczestnicy.
 • Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie

Kontakt:

 • Wiesław Wojtas – dyrektor festiwalu:
  tel. +48 601 955 764
 • Biuro festiwalu:
  e-mail: biuro@festiwalsaksofonowy.pl