II Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy

Przeworsk, grudnia 2002