III Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy

Przeworsk, grudnia 2003